1. Зінаїда Віталіївна
  2. Консультация юриста
  3. Субота, лютого 21 2015, 03:59 PM
  4.  Підписатися через електронну адресу
Шановні представники Партії пенсіонерів України, у мене виникло життєво важливе запитання, яке стосується як мене особисто так і багатьох пенсіонерів нашої країни, а саме пенсіонерів, які мають статус «Діти війни» та мають право на перерахунок та збільшення розміру пенсії згідно чинного законодавства України.

Звернувшись до місцевого суду за захистом своїх прав щодо здійснення перерахунку та збільшення своєї пенсії, як «Дитина війни», я отримала позитивне рішення суду в серпні 2010 р., яким суд зобов’язав місцеве Управління пенсійного фонду України здійснити мені перерахунок та виплатити пенсію за відповідний період, з підвищенням її на 30 % мінімальної пенсії за віком.

Виконуючи рішення суду, місцевим Управління пенсійного фонду України дійсно був зроблений перерахунок моєї пенсії, але станом на лютий місяць 2015 р., жодної копійки з держави мені не виплачено.
Прошу надати мені роз’яснення, стосовно послідовності дій при вирішенні даного питання, з посиланням на норми чинного законодавства України, які регламентують даний порядок?
Юридична служба Прийняті відповіді
1
Votes
Undo
Кабінетом Міністрів України з метою реалізації пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» 03.09.2014 р. прийнято постанову № 440 якою затверджено Порядок погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою.

Відповідно до зазначеного Порядку виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, установа, організація або юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства, які видані або ухвалені до 01.01.2013 р., подаються до органів державної виконавчої служби для здійснення їх обліку, інвентаризації та подальшої передачі органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів для погашення заборгованості.

Особа на користь чи в інтересах якої ухвалено рішення суду або видано виконавчий документ, або її представник звертається до управління державної виконавчої служби відповідного головного управління юстиції за місцезнаходженням боржника, та надає такі документи:

- заяву про виконання рішення із зазначенням реквізитів банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або даних для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв'язку, якщо зазначений рахунок відсутній (форма заяви додається);
- оригінал (дублікат) виконавчого документа або рішення суду (належним чином завірену його копію). Копія рішення суду обов’язково повинна містити відмітку про те, що рішення набрало законної сили;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- копію паспорта громадянина України.

Копії довідки та паспорта не завіряються.


Зазначені документи можуть бути подані заявником особисто до відповідного головного управління юстиції, або направлені поштою. На вимогу заявника особа, яка приймає документи, ставить відмітку про їх прийняття на копії заяви.

При цьому звертаємо увагу, що у разі, якщо документи подаються представником, його повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та посвідчені такими документами:
- довіреністю фізичної особи;
- довіреністю юридичної особи або документами, що посвідчують право представництва юридичної особи (документом про призначення керівником юридичної особи тощо);
- рішенням про призначення опікуном чи піклувальником.

Даний порядок звернення можливий при наявності позитивного винесеного судом рішення, яке набрало законної сили.

Зразок заяви, яку слід подавати разом з документами до територіальних органів ДВС України додається.

Управління державної виконавчої
служби Головного управління юстиції

______________________________________
(зазначити назву регіону)
______________________________________
(найменування (для юридичних осіб),
ПІБ (для фізичних осіб) заявника)
______________________________________
(адреса для листування, телефон, адреса
електронної пошти (за наявності)

ЗАЯВА

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» та пункту 4 Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2014 № 440, прошу прийняти виконавчий лист (рішення) від __________ р. № _____, виданий
______________________________________________________________________________ (назва суду)
про __________________________________________________________________________
(повна резолютивна частина рішення)
Кошти прошу перераховувати ______________________________________________
(реквізити банківського рахунка, на який слід перерахувати кошти, або дані для перерахування коштів у готівковій формі через банки або підприємства поштового зв’язку, якщо зазначений рахунок відсутній)
Додаток:
1. Оригінал (дублікат) виконавчого документа (копія рішення суду) на ___ арк.;
2. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків на ___ арк.;
3. Копія паспорта на ____ арк.

« » ________ 2015 р. Підпис
Коментар
There are no comments made yet.
  • Сторінка :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Вступити в Партiю Пенсiонерiв України

Членом партії Партії Пенсіонерів України може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і який визнає програмні документи партії, виконує вимоги Статуту та бере участь у діяльності однієї з партійних організацій. Якщо Ви бажаєте вступити до лав нашої партії, то необхідно: Ознайомитися зі Статутом та програмними документами партії. Надати особисту письмову заяву про бажання стати членом партії до громадської приймальні найближчої партійної організації. Рішення про прийом до партії приймає будь-який статутний орган.Вкажіть своє ім’я, електронну пошту або\та номер телефона для зв’язку з Вами