Програма Партiї Пенсiонерiв України

Програма Партії Пенсіонерів України

Затверджена ХV З’їздом Партії Пенсіонерів України від 11 вересня 2014 року

 

Партія Пенсіонерів України (ППУ) – добровільне політичне об’єднання громадян України, пенсіонерів, ветеранів праці та учасників Великої Вітчизняної війни, інвалідів, соціально незахищених груп населення.

Партія Пенсіонерів України вважає своїм завданням надання реальної підтримки пенсіонерам України в реалізації їх соціальних прав та свобод.

 

ГОЛОВНОЮ  МЕТОЮ  ДIЯЛЬНОСТI  ППУ  Є:

 • створення справедливого демократичного суспільства, процвітання держави та добробуту громадян; 
 • сприяння становленню ефективної національної економіки, цивілізованих суспільних відносин;
 • впровадження ефективно діючої системи соціального захисту та забезпечення законних прав та інтересів найбільш незахищених верств населення;
 • мобілізація всіх сил суспільства задля ліквідації бідності як соціального явища; 
 • залучення представників старших поколінь до здійснення державної політики, формування органів влади, місцевого та регіонального самоврядування.

 

ПОЛІТИЧНИЙ КУРС. ІДЕОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

Партія усвідомлює рівень своєї відповідальності за долю українського народу. Тому вона виступає:

 • проти кланово-олігархічних методів відстоювання егоїстичних індивідуальних чи вузько корпоративних інтересів;
 • за рівність усіх членів суспільства перед законом та верховенство закону в усіх сферах соціальної діяльності;
 • проти прискореного, неприпустимого і небезпечного матеріального розшарування суспільства, посилення економічної прірви між незначною кількістю багатих і тотально-злиденною масою народу;
 • за жорсткий державний контроль за цінами на основні товари народного споживання.

Партія Пенсіонерів України підтримує діючу Конституцію України, виходячи з розуміння демократичної держави як надійного політичного механізму для урівноваження та узгодження інтересів різних соціальних, етнічних, професійних, культурних, релігійних, територіальних та інших верств і груп.

 

КЛЮЧОВI IДЕОЛОГIЧНI ОРIЄНТИРИ ПАРТIЇ:

 • незалежність і суверенність України як держави;
 • прагматизм і свобода в політиці та економіці;
 • реальний патріотизм;
 • національна солідарність;
 • соціальний захист тих, хто цього потребує.

Ми маємо велику кількість своїх членів і багатий досвід, що спирається на авторитет, мудрість народу та могутність Української держави. Ніхто не може прийти до влади без підтримки простих людей. Ми – джерело влади. Партія відкрита і для середніх поколінь і для молоді, для тих, кому не байдуже безправ’я батьків і дідів, тих, хто піклується про свій завтрашній день, для кого честь і совість не є пережитками минулого.

 

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

Головною метою соціальної політики Партії Пенсіонерів України є створення вільного, справедливого і соціального суспільства. В ході її реалізації партія розглядає створення соціальної держави одним з пріоритетів.

Головний пріоритет соціальної політики Партії є ЛЮДИНА. Ми – за побудову такої державної системи, за якої держава несе відповідальність за гідне життя людей і вільний розвиток кожного члена суспільства.

Основними пріоритетами соціальної політики Партія вважає:

 • формування українського громадянського суспільства, добробуту та високої якості життя, соціальної та національної єдності, солідарності та партнерства;
 • забезпечення економічної та правової гарантії реалізації невід’ємного права кожного домагатися особливого добробуту власною працею і знанням;
 • розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки, створення необхідних умов, становлення національного ринку праці та споживання;
 • формування надійної та ефективної системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення.

 

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА

Метою національної політики Партії є всебічне сприяння становленню і розвитку української нації як Вітчизни усіх громадян, що пов’язали свою долю з Україною, її землею, економікою, культурою, державою.

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА.

Партія Пенсіонерів України розуміє, що майбутнє будь-якої держави – це її молодь. Від її фізичного і морального здоров’я, енергії та працездатності залежить доля нашої країни. Створення сильної, впевненої у власному майбутньому України неможливе без активної, діяльної, прагматичної молодої генерації.

Партія здійснює комплекс заходів з метою створення сприятливих умов для формування свідомої та активної громадянської позиції молоді, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, орієнтації молоді на самовизначення та самореалізацію.

 

ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА

Одним з важливих напрямків діяльності Партії Пенсіонерів України є оновлена гуманітарна політика. 

Головним змістом національної ідеї України є побудова суверенної, незалежної, правової, демократичної держави, в який праця, знання, талант людини створюватимуть умови для самореалізацій кожної особи.

Першочерговими завданнями гуманітарної політики Партія Пенсіонерів України вважає збільшення частки національного доходу, спрямованого на освіту, науку та культуру.

Партія Пенсіонерів України з повагою ставиться до почуттів віруючих, підтримує свободу віросповідання громадян. Основною суспільної згоди повинні стати невтручання держави у внутрішньо-церковні та міжконфесійні справи, однакове ставлення до всіх канонічних конфесій, повага до традиційних вірувань України, сприяння консолідації православ’я. Ми виходимо з того, що участь церкви у суспільно-політичних процесах може здійснюватись у таких напрямках, як інтеграція суспільства, затвердження ідеалів демократії і гуманізму, виховання поваги і терпимості до різних поглядів, почуттів і вірувань, сприяння розвитку традицій, культури, мови українського народу, рух за екологію, питання милосердя, доброчинності, соціального захисту громадян.

 

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА

Складовою частиною політичного та економічного курсу Партії пенсіонерів України є екологічні цінності. Партія виступає за безумовне екологічне відродження України, як за одну за найважливіших частин вирішення проблем збереження генофонду українського народу.

Важливою складовою частиною екологічної політики держави мають стати конкретні заходи, спрямовані на зменшення забруднення водних джерел, атмосферного повітря, збереження і захист лісів, протидію деградації земель.

 

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Партія Пенсіонерів України розглядає національну безпеку як систему політичних, економічних, соціальних, правових, інформаційних, культурно-ідеологічних, екологічних, військових заходів та засобів захисту життєво-важливих інтересів українського суспільства, окремих його громадян, держави, державних кордонів, територіальної цілісності, національного ринку, культурних цінностей від внутрішньої і зовнішньої загрози, як стан держави, що дає змогу зберегти свій суверенітет і цілісність, виступати самостійним суб’єктом міжнародних відносин.

Політика Партії базується на концепції національної безпеки, в якій віддається пріоритет не стільки військовим факторами, скільки засобам поступового перетворення системи національної безпеки України в дійову складову загальної безпеки, зусиль світової спільноти, спрямованих на збереження миру, демілітаризацію, демократизацію й гуманізацію міжнародних відносин.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Наша Програма – це програма професіоналів та прагматиків, які знають, що і як треба робити для відродження і процвітання України. Усвідомлюючи свою відповідальність перед українським суспільством, перед минулим і майбутнім українського народу і держави, Партія неухильно та послідовно вдосконалюватиме форми та методи своєї роботи, утверджуватиме в українському суспільстві принципи гармонійного соціального партнерства, взаємодопомоги і солідарності.

Україна має нелегку історичну долю. Сьогодні вона стоїть на порозі визначального майбутнього рубежу, з якого ми або подолаємо занепад, розгубленість і відчай власними мудрими, відповідальними й рішучими діями, або скотимося до масштабних соціальних деструкцій, до втрати державної незалежності та залишимося на узбіччі історичного розвитку цивілізації.

Ми усвідомлюємо покладену на нас Богом i долею відповідальність, місію відродити Україну i докладемо усіх зусиль, щоб самовідданою працею i служінням високим ідеалам Держави, Українського народу, Честі вторувати шлях до процвітання України.

 

Україна має бути й буде серед найрозвиненіших держав світу!!!

 

Голова Партії Пенсіонерів України                                 Кукуріка М.М.

 

 

Схожі матеріали (за тегом)

Інші матеріали в цій категорії: « Вступити в партію Відеогалерея »

Вступити в Партiю Пенсiонерiв України

Членом партії Партії Пенсіонерів України може бути лише громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах і який визнає програмні документи партії, виконує вимоги Статуту та бере участь у діяльності однієї з партійних організацій. Якщо Ви бажаєте вступити до лав нашої партії, то необхідно: Ознайомитися зі Статутом та програмними документами партії. Надати особисту письмову заяву про бажання стати членом партії до громадської приймальні найближчої партійної організації. Рішення про прийом до партії приймає будь-який статутний орган.Вкажіть своє ім’я, електронну пошту або\та номер телефона для зв’язку з Вами